Družina

Zpravodaj - pozemní taktik

 Zpravodaj - pozemní taktik UČÍ SEBE I OSTATNÍ - Morseovu abecedu - semafor - různé šifry - zakódované zprávy - postup terénem, v němž se má výprava nebo hra provést (otevřený terén s dostatečnými komunikacemi, lesnatá oblast s minimem komunikací, horské údolí, bažiny…) -...
Celý článek

Lodník

 Lodník UČÍ SEBE I OSTATNÍ - připravuje a organizuje cvičení a zábavu, při opravě lodí, pádel, stavby vorů,… - učí ostatní členy družiny, jak správně používat vodácké vybavení, jak ho správně naložit do přívěsu k přepravě, pečuje o jeho stav a ví, jak ho správně uložit po jeho...
Celý článek

Kapitán

Kapitán  UČÍ SEBE I OSTATNÍ - výběr a držení pádla a techniku pádlování - nastupování a vystupování z raftu, kánoe (stabilizace lodě pádlem, …) - odplouvat a přistávat ke břehu, k molu - manévrovat: dopředu, dozadu, do boku - zatáčet, vyhýbat se překážkám; učí se brzdit,...
Celý článek

Zdravotník - vodní záchranář

 Zdravotník - vodní záchranář UČÍ SEBE I OSTATNÍ - poskytovat první pomoc - hygienické zásady při vaření a táboření - dbá o zdraví členů družiny (hygiena, pitný režim, jídlo,…) - zná potřebná telefonní čísla záchranných složek - ve svém zápisníku má 20 různých her a zábav na procvičení...
Celý článek

Navigátor

 Navigátor UČÍ SEBE I OSTATNÍ - zacházení s mapou busolou - orientace v terénu (určení vlastní polohy, volba vhodné trasy, pochod podle mapy či podle azimutu…) - vyhledávání v jízdních řádech - postup družiny terénem při výpravách (nevedu družinu sám, ale učí ostatní...
Celý článek

Stavitel

 Stavitel UČÍ SEBE I OSTATNÍ - používání nářadí a péče o něj - techniky spojování (vazby, kolíkové spoje), výplety - konstrukční principy staveb (zavětrování,…) - projektuje táborové stavby družiny - vybírá vhodné místo na stavbu tábora, rozměření staveb - řídí stavbu a dohlíží nad...
Celý článek

Kuchař

 Kuchař UČÍ SEBE I OSTATNÍ - sestavit pestrý a vyvážený jídelníček - jak se co vaří, postupně náročnější recepty - kultura stolování - připraví jídelníček, seznam potravin, rozdělí nákupy - rozděluje práci a dohlíží nad vařením - dbá o kulturu stolování a obsluhu u stolu - ví jaké...
Celý článek

Režisér

 Režisér UČÍ SEBE I OSTATNÍ - ovládá všechny techniky exprese (scénka, pantomima, loutky, stínové divadlo, sborová recitace - zpěv a dirigování - uvádí merendu (sestavení programu, uvádění jednotlivých čísel, dirigování zpěvu, průběh ohně - režíruje vystoupení na merendě (scénář,...
Celý článek

Liturg

   Liturg UČÍ SEBE I OSTATNÍ - znalost mše svaté a ministrování - práce s Písmem svatým (hledání podle odkazů) - zpěv k modlitbě a ke mši - připravuje účast družiny na mši svatou: rozdělení služeb při mši (ministrování, čtení) výběr písní a zkouška zpěvu - na táboře...
Celý článek

Role rádce

Funkcí rádce je především - být dobrým rádcem To často znamená odolat pokušení dělat všechno sám a dát prostor ostatním, aby se zapojili do společné práce, aby přišli se svými nápady. Rádce nesmí členy družiny odstrkávat od jejich úkolů. Zvláště je to důležité u mladších členů, kteří v rámci své...
Celý článek