Družinový systém - funkce v družině

Když chce skautská družina prožít zajímavý program, musí ovládat různé skautské techniky. Když její členové nebudou umět používat mapu či rozdělat bezpečně oheň, musí zůstat v klubovně a nemůže se pustit na výpravu do přírody. A čím více se toho naučí, tím bude její program zajímavější.  

Pokud v družině všechno dělá rádce sám, je cosi v nepořádku. V dobré družině se všichni členové naplno zapojují do činnosti.

PLNĚNÍ FUNKCE:

1) ZDOKONALOVÁNÍ SEBE SAMA

Aby skaut mohl něco učit ostatní, musí danou skautskou techniku nejprve sám ovládat. To neznamená, že musí být od začátku mistrem daného oboru, ale může se jím postupně stát, pokud bude svou funkci plnit dobře. Nejlépe když během plnění své funkce získá danou odborku. Znamená to, dozvídat se stále více o dané technice z různých příruček a knih, od zkušených skautů, jiných lidí, apod.

2) ROZVÍJENÍ TECHNIKY V DRUŽINĚ

Mít funkci neznamená být specialistou, který odvede práci za celou družinu. Cílem je, aby se techniku naučila celá družina. Úkolem funkce je proto získané znalosti předávat ostatním členům své družiny. Samozřejmě přitažlivou formou, nejlépe pomocí jednoduché hry. Cílem je, aby na konci schůzky či výpravy všichni uměli to, co se sám dopředu naučil.

 

3) ANIMOVÁNÍ TECHNIKY

Skaut odpovídá za dobré užívání své techniky v družině. To v žádném případě neznamená, že všechno dělá sám. Animuje - to znamená rozděluje a řídí práci a stará se o její dobré provedení. Například úkolem kuchaře není uvařit pro celou družinu, ale připravit jídelníček, rozdělovat úkoly a řídit vaření, aby se připravované jídlo naučili vařit všichni členové. Přitom samozřejmě nebude sám stát se založenýma rukama.

4) PÉČE O VYBAVENÍ

Posledním úkolem je starat se o vybavení družiny, spojené s funkcí (např. zdravotník se stará o lékárničku, kuchař o nádobí a kuchyňské náčiní apod.) Obstarává a nosí na schůzky a výpravy. Stará se, aby se nezničilo. Po táboře zajistí jeho vyčištění a uložení do družinové bedny v klubovně. Nášivka funkce se nosí na pravé straně košile, nad českou vlajkou.