Kapitán

Kapitán 

UČÍ SEBE I OSTATNÍ

- výběr a držení pádla a techniku pádlování

- nastupování a vystupování z raftu, kánoe (stabilizace lodě pádlem, …)

- odplouvat a přistávat ke břehu, k molu

- manévrovat: dopředu, dozadu, do boku

- zatáčet, vyhýbat se překážkám; učí se brzdit, otáčet se na místě

- učí vzájemné odpovědnosti: kormidelníka a háčka (zvýšení rychlosti, udržování směru a čtení řeky

- učí rozpoznávat bezpečné a koordinované překonávání překážek a nebezpečí: potopená překážka, kámen, skála, sifon, karfiol, strom přes řeku, peřeje, nízké lávky, jezy, prahy, stupně, šlajsny, vracák, přehrady,…

- učí správně provést manévr v ohybu řeky, provede otočku s výjezdem do proudu, kontra, zastavení,…

- učí sebeovládání v udržování směru plavby v různých situacích: boční náklon, protiproud, rozložení sil uvnitř posádky

- organizuje vodní hry

- organizuje soutěže na vodě

- odpovídá za materiál k hrám s manévrováním na vodě

 

 

NA VODĚ

- při splouvání je v první lodi jako kormidelník, vybírá místo a navrhuje manévry k překonávání různých překážek. Zachovává bezpečnostní opatření a předává je dalším kormidelníkům přes dalšího člena v lodi.

 

VYBAVENÍ

- bojky

- potřeby na označení těžkých míst při splouvání

- příručky k bezpečnému sjíždění řek

- …