Liturg

   Liturg

UČÍ SEBE I OSTATNÍ

- znalost mše svaté a ministrování

- práce s Písmem svatým (hledání podle odkazů)

- zpěv k modlitbě a ke mši

- připravuje účast družiny na mši svatou: rozdělení služeb při mši (ministrování, čtení) výběr písní a zkouška zpěvu

- na táboře navrhne a stará se o družinovou kapli (výzdoba,…)

- upozorňuje na symboliku vody v Písmě svatém, ve svátostech a při liturgii

 

VYBAVENÍ

- Písmo svaté

- misálek

- Bandohraj a další zpěvník písní k modlitbám a mši svaté

- dekorace a potřeby k výzdobě družinové kaple