Lodník

 Lodník

UČÍ SEBE I OSTATNÍ

- připravuje a organizuje cvičení a zábavu, při opravě lodí, pádel, stavby vorů,…

- učí ostatní členy družiny, jak správně používat vodácké vybavení, jak ho správně naložit do přívěsu k přepravě, pečuje o jeho stav a ví, jak ho správně uložit po jeho použití

- opravuje lodě a jejich příslušenství

- zajišťuje přípravu všech plavidel před výpravou na vodě

- cvičí postup při vyprošťování převrácené lodi

- opravuje a učí opravovat poškozené lodě a další vybavení

- propaguje znalosti z historie kánoí, kajaků, vorů,…

- s družinou cvičí kotevní uzle

- odpovídá za označení plavidel a ostatního vybavení v souladu se zásadami jednotnosti – vizuální identifikace družiny a oddílu

- se zdravotníkem učí ostatní členy, jaké důležité vybavení si vzít na vodu. (slunce, déšť, prochladnutí, zraněné nohy,…)

 

NA VODĚ

- odpovídá a dohlíží na logistiku transportu

- odpovídá za řádné přenášení lodí, za správné naložení na přívěs nebo do auta

- odpovídá za řádné spouštění a vynášení všech plavidel z vody

- odpovídá za řádné vybavení všech lodí družiny

- pokud je to nutné, provádí opravu lodí, pádel i ostatního materiálu

- řídí čištění a údržbu lodí

- řídí čištění a sušení pádel, záchranných vest, helem, lan, házeček. Dohlíží na uskladnění všeho vybavení.

 

VYBAVENÍ

- bedna s pomůckami na opravu lodí a dalšího vybavení

- popruhy a upevnění lodí, vozík na lodě,

- lodě, pádla, házečky, plachty, potřeby k čištění lodí a dalšího vybavení

- lodní pytle, barely,…