Navigátor

 Navigátor

UČÍ SEBE I OSTATNÍ

- zacházení s mapou busolou

- orientace v terénu (určení vlastní polohy, volba vhodné trasy, pochod podle mapy či podle azimutu…)

- vyhledávání v jízdních řádech

- postup družiny terénem při výpravách

(nevedu družinu sám, ale učí ostatní orientovat se a současně kontroluje, aby družina nezabloudila

- hry a závody na procvičení orientace

- dohlíží na celou dokumentaci topografického raportu z táborového expla

 

 

NA VODĚ

- připravuje plán plavby: vzdálenost, etapy, přeprava, seskupení lodí, přenášení lodí

- má mapu řeky ke splouvání a popis cesty

- sedí v první lodi: vybírá trasu plavby a způsob překonání překážky

- odpovídá za navigaci – orientaci na řece

- dohlíží na přípravu mapy plavby s ohledem na překážky, přenášení a čas, dále také za topografické skici trasy, fotografie

- učí družinu plánovat trasu plavby a orientaci na řece

 

VYBAVENÍ

- mapník, busola, měřítko, zápisník, tužky

- před výpravou obstarává mapy