Stavitel

 Stavitel

UČÍ SEBE I OSTATNÍ

- používání nářadí a péče o něj

- techniky spojování (vazby, kolíkové spoje), výplety

- konstrukční principy staveb (zavětrování,…)

- projektuje táborové stavby družiny

- vybírá vhodné místo na stavbu tábora, rozměření staveb

- řídí stavbu a dohlíží nad jejím provedením

- na schůzkách s družinou cvičí rychlou stavbu přístřešku s plachty

- zná několik technik ke stavbě vorů z různých materiálů

 

NA VODĚ

- při silném dešti odpovídá za rychlé postavení přístřešku z plachty

- je zodpovědný za rychlé postavení družinového tábora na výpravě v tomto pořadí: plachta, stan, ohniště,… (30minut – Skautorama)

- umí používat různé uzly potřebné ke stavbě tábora

- řídí stavbu voru

 

VYBAVENÍ

- nářadí: sekery, pily, dláta, palice, vrtáky, lopatka, metr,…