Zpravodaj - pozemní taktik

 Zpravodaj - pozemní taktik

UČÍ SEBE I OSTATNÍ

- Morseovu abecedu
- semafor
- různé šifry
- zakódované zprávy
- postup terénem, v němž se má výprava nebo hra provést (otevřený terén s dostatečnými komunikacemi, lesnatá oblast s minimem komunikací, horské údolí, bažiny…)
- používání vysílaček (radiostanice), GPS
- různé druhy kamufláže (barva, stromy, jehličí, keře, plachty, atp.)
- připravit provizorní přístřešek pro přežití, případně menší tábořiště pro svou družinu
- poznat světové strany bez použití kompasu či buzoly
- orientovat se bez mapy či v méně příhodných podmínkách jako je mlha nebo dešťová smršť
- ovládat IT techniku na úrovni různých komunikačních programů jako např. (WhatsApp, Messenger, E-mail, atp.)
- pozorovat krajinu popřípadě dění v předpolí pomoci dalekohledu a umí odhadnout přibližnou vzdálenost pozorovaného cíle, popřípadě ovládá i jiné druhy dalekohledů, periskopů atp.

 

- má svou KPZ, popřípadě jiné pomůcky na přežití alespoň na 3 dny v přírodě (BPZ)
- v případě jakéhokoli ohrožení umí svou družinu vyvést z nebezpečí a ví jak ji dostat na místo určení i nepozorovaně
- umí používat NV (noční vidění)

 

VYBAVENÍ
- vysílačky, radiostanice, BPZ – Batoh Poslední Záchrany, lano, svítilna, dalekohled, zápisník,…